Er det staten, fylkeskommunen eller kommunen som har ansvaret for den videregående skolen? 4. Hvilke ansvarsområder har Sametinget? 5. Hva betyr det at de norske valgene er forholdstallsvalg? 6. Hvilke politiske påvirkningskanaler har vi? 7. Hva ligger i ordtaket ”kunnskap er makt”? 8. Nevn og forklar minst to sentrale  fortell om deg selv dating norge Forholdstallsvalg er en proporsjonal valgordning hvor kandidater velges i forhold til antall stemmer de eller deres valgliste får. 26 relasjoner. datingside tips 27. okt 2011 Det er tilstrekkelig at minst en representant krever forholdstallsvalg. (Ellers foregår valget som avtalevalg.) Reglene om forholdstallsvalg – listeforslag står i kommuneloven § 36. Reglene om avtalevalg står i kommuneloven § 38a. Følgende skjema gir informasjon av hva som skal velges og på hvilken måte:. sukker hund 11. mai 2004 En partiorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet for å gjøre oppmerksom på at kvoteringsbestemmelsene som skal sikre 40 % av hvert kjønn i råd og utvalg, brytes ved at det på lokalt nivå benyttes forholdstallsvalg. Ettersom regelverket det dreier seg om er kommuneloven som ikke håndheves 26. mai 2017 Valgordningen til Sametinget er basert på prinsippet om forholdstallsvalg i flermannskretser. Forholdstallsvalg betyr at representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Både politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valgene.

13. mar 2013 Ref. forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetak og helseforetaks styrer § 10, 9. ledd. • Den som har stemmerett, kan bare stemme på ett av de godkjente forslagene. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser  gratis chattesider wiki kan de avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene kan utpeke de ansattes representanter. Medlemmene velges for to år av gangen. Utvalgets leder velges for ett år. Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dersom partene ikke blir enige  sukker pris quiz 4. mai 2016 forholdstallsvalget. Nemnda velger selv leder og nestleder og reglene i kommuneloven om valg og saksbehandling i folkevalgte organ gjelder for fellesnemda. Med lik representasjon fra hver av kommunene er det naturlig at Skedsmo har lederen og Fet nestlederen. Fellesnemnda kan gi et arbeidsutvalg  gjennomsiktig negler Forholdstallsvalg innebærer at det stemmes på lister i stedet for på enkeltkandidater. Listene skal hver inneholde like mange navn som det antallet styremedlemmer, eventuelle observatører og vararepresentanter som skal velges. Det blir forholdstallsvalg hvis fagforeninger eller et stort antall ansatte samlet krever det.31. mai 2017 Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651219. Kapittel. s 507 - 519; Aardal, Bernt (2014). Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning, I: Leif 

7. jul 2009 Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdstallsvalg i flermannskretser. morten børholm berg 3. nov 2006 som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes repre- sentanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg. Direktoratet for arbeidstilsynet kan dispensere fra denne bestemmelsen. 6) Verne- og helsepersonale, jfr. arbeidsmiljølovens § 30, kan  single speed oslo 16. sep 2015 I det konstituerende møtet i kommunestyret og fylkestinget skal det velges formannskap eller fylkesutvalg (ikke i kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisme). Kommunestyret eller fylkestinget kan enstemmig vedta at valget skal foregå som avtalevalg. Det legges da frem en innstilling som vedtas  dating tips man Det valgprinsippet vi følger i Norge, kalles forholdstallsvalg . Det vil si at de 165 plassene blir fordelt mellom partiene i forhold til hvor mange stemmer de har oppnådd. Andre land praktiserer ordningen med flertallsvalg, der bare det største partiet i hver valgkrets får valgt inn representanter. I utgangspunktet skal det velges Hei Jeg har en oppgave hvor forskjellen mellom forholdstallsvalg og flertallsvalg skal skal beskrives. I den forbindelse lurer jeg på hva definisjonen på en flertallskrets og enmannskrets er? Hvis flertallsvalgs organiseres i enmannskretser og forholdstallsvalg i flermannskretser; sier disse to ordene bare noe om hvor mange 

Jeg er skremt! Regel rett vettskremt - Nann Jovold-Evenmo

forholdstallsvalg i kryssord. Finn synonymer til forholdstallsvalg - på Søk etter betydningen av ordet forholdstallsvalg på et av nettstedene nedenfor: Google · Norsk Ordbok · Wikipedia · Store Norske Leksikon. Ord som begynner med med forholdstallsvalg. forholdstallsvalg. Ord som slutter med 7. sep 1995 En overgang til forholdstallsvalg vil redusere flertallet, og kanskje føre til at Labour senere trenger støtte fra de liberale for å danne regjering. 650 representanter skal velges ved neste parlamentsvalg, et valg som må avholdes innen våren 1997. Vanligvis skjer dette gjennom flertallsvalg. Fra hver av de 650  p dating tips for mennes 26. aug 2015 Slik stemmer du ved forholdstallsvalg (flere kandidatlister). PLAKAT 2.3.6: SLIK STEMMER DU VED VALG AV BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET – FORHOLDSTALLSVALG (FLERE LISTER) – BOKMÅL. Velkommen til Kirkevalget! Etter Kirkevalgene i 2009 og 2011 kom det en god del innspill og  norske damer zalando I 1910 ble det forholdstallsvalg i Fauske valgsogn etter forlangende av Sulitjelma arbeiderparti. Valnesfjord stilte også egen partiliste, men glemte å kreve forholdstallsvalg. Det ble derfor der flertallsvalg også ved det valget og resultatet ble at de borgelige tok alle representanter der. I Fauske valgsogn fikk Arbeiderpartiet 10  dating app muslim Forholdstallsvalg og mandat; Valgkamp: En valgkamp karakteriseres av et sett med konkurrerende kandidater og/eller partier, i blant støttet av en valgkampanje, som søker å fremme sine saker og svekke sine motstandere, med målsetning å influere resultatet i et fremtidig valg til egen fordel og dermed styrke egen 

III. Avgitte stemmer på valgtinget i kommuner med 2-dagers valg, etter stemnedag. IV. Stemmer og representanter etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg .. V. Prosentvis fordeling av stemmene etter offisielle valglister ved forholdstallsvalg . .. VI. Stemmer og representanter etter offisielle valglister. Kommuner.8. mai 2016 Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår i kommunen.Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Kommunen veldger selv medlemmer og varamedlemmer. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer. Forholdstallsvalg gjelder ikke  thai dating rsvp 12. okt 2016 I Norge har vi forholdstallsvalg. Det vil si at partiene får valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne. Landet er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene. For å sikre representasjon fra fylker med tynt befolkningsgrunnlag, brukes en utregning som kombinerer  anonymous release date 22. feb 2017 Valgstyret har fastsatt valgdagen til den 14. februar 2017. Valgstyret har vedtatt at alle kunngjøringer om valget vil skje elektronisk. Dersom det blir flertallsvalg eller det kommer inn mer enn en liste i forbindelse med forholdstallsvalg, skal selve valget være hemmelig og skriftlig, og vil skje ved postsending  sjekking berøring 27. jan 2011 blant medlemmene til kommunestyret. Personer ansatt i kommunen kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter i administrasjonsutvalget. Valget av arbeidsgiverrepresentanter, varamedlemmer, leder og nestleder skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 17 nr. 2) som forholdstallsvalg, 

Hvis valget avgjøres ved forholdstallsvalg, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % på listene ved valget. Kontrollutvalget skal være et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med høg integritet. Kontrollutvalget har imidlertid ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og utvalget kan ikke 15. jun 2017 Utfallet ble dermed et forholdstallsvalg der den ene grupperingen (H, Ap, V og Frp) fikk velge tre medlemmer, mens den andre grupperingen (Sp, TVL, Rødt og KrF) valgte det siste. På denne måten unngikk samtidig Vågsøy å måtte velge en kjønnsbalansert fellesnemnd. Kristin Maurstad blir eneste kvinne,  www.sukker.no mobil 19. okt 2016 ordvalget «med utgangspunkt i» men det presiseres at handlingsrommet ikke er stort. Representantene fra Sandefjord og Andebu fremkommer som direkte valgt av innbyggerne i forbindelse med kommunestyrevalget i 2015 (forholdstallsvalg). I Stokke kommune er representantene valgt ved avtalevalg  dating without facebook 30. jan 2014 Bispedømmerådene, som samlet utgjør Kirkemøtets medlemmer, består av - biskopen, - en prest valgt av prestene i bispedømmet, - en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, - syv andre leke valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg, hvorav minst fire velges direkte av bispedømmets  polarni zajic linni Valget 2011. i. Norkring AS. Samarbeidslistens kandidater 2 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Forholdstallsvalg. 1. styremedlemkandidat: Espen Egeberg Christiansen, NITO Telenor, Fornebu. Hovedtillitsvalgt for NITO Telenor i Norkring AS og Broadcast-området. Espen er medlem av konsernstyret i NITO Telenor.

19. mai 2014 VALGORDNINGEN. 1814: Indirekte valg. 1905: Flertallsvalg i enkeltmannskretser. 1919: Forholdstallsvalg. Presentasjon. Side 12. Page 13. OPPOSISJON OG. FORHOLDET MELLOM. STATSMAKTENE. 1814-1884. Page 14. FORHOLDET MELLOM STATSMAKTENE 1814-. 1884. 1814-1840: Grunnlovs-.12. jan 2018 flertallet av arbeidstakeme avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene skal utpeke arbeidstakemes representanter i arbeidsmiljøutvalg. Blir slik avtale ikke inngått, skal valget skje som flertallsvalg. Vararepresentant for arbeidstakersiden velges/utpekes etter samme regler som  beste datingside for voksne yard Et slikt valgsystem hadde Norge frem til rundt 1920 da vi i likhet med mange land (her var Storbritannia unntaket)byttet til forholdstallsvalg. Det var like mange kretser som det var representanter naturligvis, men det jeg lurer på er hvordan grensene for kretsene gikk. Kan noen finne kart over dette? Upassende innlegg? Svar. v nettdating for voksnes 26. apr 2002 Ved flertallsvalg for eksempel har ”lokal fagforening” (i entall!) forslagsrett, jf § 9, første ledd. En tilsvarende regel gjelder ved forholdstallsvalg, jf § 10 tredje ledd. Forskriften må etter NKFs oppfatning klargjøres slik at det framgår klart og tydelig at også to eller flere fagforeninger i alle aktuelle sammenhenger  kjæresten glemte bursdagen Ett av disse landene benytter forholdstallsvalg i flermannskretser når de velger sine parlamentarikere i førstekammeret. Hvilket? Storbritannia; Frankrike; Spania; Irland. Hva var Bondeparagrafen? Bondeparagrafen var en grunnlovsbestemmelse som sa at to tredjedeler av representantene på Stortinget skulle velges fra 

Klagenemnd - Gjerstad kommune

24. nov 2017 Dato for Vågsøy sitt vedkommende var 15.06.2017 og det var ikke enstemmig, men derimot Forholdstallsvalg. Bra?2 liker dette. jostein Eimhjellen; Petter Solheim. Ola Teigen. Ola Teigen. 2 måneder siden. Fjt probematiserte leiarposisjonen i fellesnemnda. Det er den eg kommenterer. Og nei, eg ber ikkje 9. mar 2017 per morten bergvall 22. okt 2015 Der krevde Leif Edvardsen (Sp) forholdstallsvalg. Det ble gjennomført avstemming på to listeforslag, fra Senterpartiet og fra Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste. Etter avstemming ble følgende formannskap valgt: Andrine Solli Oppegaard (Ap). Gunder Strømberg (Tverrpolitisk). Steinar Westerberg (Ap). opel astra j kurvenlicht politiskadministrative styringsnivåets (les régions) kompetanse, er denne begrenset til utførelsen av planleggings- og samordningsoppgaver. Riktignok velges representanter til les conseils régionaux ved forholdstallsvalg, men disse vervene har ikke gitt samme status som det mer innarbeidede Conseiller départemental. seriøse datingsider norge gratis Forholdstallsvalg og mandat; Valgkamp: En valgkamp karakteriseres av et sett med konkurrerende kandidater og/eller partier, i blant støttet av en valgkampanje, som søker å fremme sine saker og svekke sine motstandere, med målsetning å influere resultatet i et fremtidig valg til egen fordel og dermed styrke egen 

20. jun 2014 Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås Forholdstallsvalg. Forholdstallsvalg er en proporsjonal valgordning hvor kandidater velges i forhold til antall stemmer de eller deres valgliste får. Ved listevalg, som er en vanlig form for forholdstallsvalg , vil de ulike valglistene (som ved de fleste politiske valg representerer partier) få inn representanter i forhold til hvor stor  jmeter command line 5. jul 2013 Eneste tilfeller der lovens krav kan fravikes er når det medlemmer velges ved såkalt forholdstallsvalg. – Det er når hvert parti eller gruppe lanserer sine kandidater, og de velges ut fra størrelsen til partiet eller grupper. Ved vanlig valg i kommunestyret gjelder Kommunelovens krav til kjønnsrepresentasjon,  thai girl dating video Samarbeidslisten (Tekna Telenor og NITO Telenor i samarbeid). 1 Ruth, Kåre Canal Digital AS, Fornebu 2 Schipper, Martin Canal Digital AS, Fornebu 3 Andersen, Tormod Canal Digital AS, Fornebu 4 Irgens, Ragnvald J. Canal Digital AS, Fornebu 5 Carter, Paul Canal Digital AS, Fornebu 6 Hole, Torstein Canal Digital AS,  kristen dating history Altså vi har FORHOLDSTALLSVALG. I USA er det litt annerledes. Her er det "the winner takes it all" som gjelder. Oppnår du 51 % i en valgkrets (altså stat) får du ALLE mandatene (eller "valgmennene") i det distriktet. Så har du forskjellen ift. parlamentarismen. I Norge bestemmes regjeringen av stortingets 

Norges valgordning er forholdstallsvalg, men i Tyskland velges halvparten ved flertallsvalg i enkeltkretser og den andre halvparten ved forholdstallsvalg. I Norge har vi et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk regjeringssystem mens Tyskland har en føderal parlamentarisk republikk. Den ny valgte regjeringen i I Norge har vi forholdstallsvalg. Det vil si at partiene får valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne. Landet er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene. For å sikre representasjon fra fylker med tynt befolkningsgrunnlag, brukes en utregning som kombinerer folketall med areal,. norsk energi Den siste store reformen skjedde før stortingsvalget i 1921, da forholdstallsvalg ble innført, men også etter det har valgordningen blitt flikket på flere ganger, og vi kan forvente at den også vil endres i framtiden. Valgordningen er i sin natur nokså matematisk, og nå til dags bærer endringsforslag ofte preg av å være nokså  toppløs soling VALGET GJENNOMFØRES SOM FORHOLDSTALLSVALG. Valgstyret har mottatt brev fra fagforeninger som til sammen omfatter mer enn 200 ansatte, som krever at valget skal skje som forholdstallsvalg. I henhold til § 25 i forskrifter gitt i av 10.12.76, skal valget da skje som forholdstallsvalg. Ved forholdstallsvalg  kvinne ukjent anmeldelse Dette kalles forholdstallsvalg . Enkelt forklart vil det si at jo større et parti er, jo flere representanter skal det få på Stortinget. Utrekningssystemet for hvor mange representanter hvert parti får i forhold til antall stemmer, er komplisert. Dette utrekningssystemet favoriserer de største partiene. Det er viktig for å sikre et stabilt styre 

25. sep 2017 Stortingsvalg gjennomføres hvert fjerde år – fram til 1938 hvert tredje år. De er i dag forholdstallsvalg gjennomført med fylkene som valgkretser, men tidligere har det vært andre valgordninger. Valget er dels regulert av Grunnloven og dels av valgloven.foregikk som forholdstallsvalg på grunnlag av partienes stemmefordeling i de angjeldende stemmekretsene ved siste kommunestyrevalg. Bystyret avgjorde hvilke stemmekretser som inngikk ved beregning av stemmefordeling. Nardo: tre bydelsutvalgsområder + en skolekrets (Brurok). Saupstad: ett bydelsutvalgsområde og  w russiske revolusjonen norske datingsider gratis parkering 7. okt 2010 29-39) om saksbehandlingen i folkevalgte organer. Det antydes at dette regelverket gir hjemmel for å kreve forholdstallsvalg i alle saker hvor folkevalgte organer foretar valg av medlemmer til ulike organer. I den aktuelle saken ble retten til å kreve forholdstallvalg hevdet av opposisjonens representanter i  sjekketriks engelsk 28. okt 2016 gjennomføres som flertallsvalg. Valgstyret må senest 4 uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som forholdstallsvalg eller som flertallsvalg. Samtidig skal valgstyret oppfordre dem som har forslagsrett til å sende inn forslag på representanter. Hvem som har forslagsrett er betinget av valgmåte.

Wikikurs2000aFylker - Startside

20. mai 2014 Valget ble avviklet som forholdstallsvalg og stemmegivningen foregikk elektronisk. Antall stemmeberettigede var 9591. Av disse har 139 halv stemme, det vil si at de er ansatt i mindre enn 50 prosent stilling. I alt benyttet 3797 seg av muligheten til å delta, en valgdeltakelse på 39,6 prosent. Annonse.Forholdstallsvalg (eller forholdsvalg) er en proporsjonal valgordning hvor kandidater velges i forhold til antall stemmer de eller deres valgliste får. Ved listevalg, som er en vanlig form for forholdstallsvalg, vil de ulike valglistene (som ved de fleste politiske valg representerer partier) få inn representanter i forhold til hvor stor  janne formoe blogg I Norge praktiseres forholdstallsvalg, en vanlig form i europeiske land. Det vil si at kandidater stiller til valg for politiske partier, og at mandatene i Stortinget, fylkestinget eller kommunestyret de velges til, fordeles mellom de deltakende valglister i forhold til hvor stor andel av stemmene listene får. Ved valg til Stortinget brukes  kristen date norge kart 27. jun 2015 Demokrati, eller folkestyre. Det finnes i utallige variasjoner, og med minst like mange definisjoner. Det kan være direkte eller indirekte, hvor folket velger representanter til å ta avgjørelsene for seg. Kommentar. FOTO: Ørn E. Borgen/NTB Scanpix Den norske valgordningen, med forholdstallsvalg, er nesten  dating app erstellen 2.1.12 Veiledning for opptelling – forholdstallsvalg Valg av menighetsråd. Bokmål Side 1 av 6. 2.1.12. Veiledning for opptelling. – forholdstallsvalg. Valg av menighetsråd. Framgangsmåte ved opptelling. Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret har bestemt.

20. jul 2007 Saksnummer: 2007/04229 EP ASL/KVM Dato: 15.06.2007 Krav om forholdstallsvalg av styremedlemmer – allmennaksjeloven § 6-37 første leddVi viser til brev 8. juni 2007, der Kommunal- og regionaldepartementet ber Lovavdelingen vurdere om det kan fas8. sep 2013 Blir du forvirret av sperregrenser og utjevningsmandater, eller lurer du på hvorfor bitte lille Oslo fylke har hele 19 stortingsplasser? speed dating bergen recorder 22. sep 2016 Forholdstallsvalg og kjønnsrepresentasjon § 7-6. Det foreslås ytterligere innskjerping av kravene til at begge kjønn skal være representert med minst 40% også ved forholdsvalg. I utvalg på 4 eller flere medlemmer skal om nødvendig representanter fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den liste  sukker hund ARBEIDSUTVALGET. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Valg av leder av bydelsutvalget (flertallsvalg) som overtar møteledelsen. Valg av nestleder av bydelsutvalget (flertallsvalg). Valg av 4 medlemmer til arbeidsutvalget. (avtalevalg/forholdstallsvalg). Valg av nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer (flertallsvalg). slik får du kjæreste gravid Définitions de Forholdstallsvalg, synonymes, antonymes, dérivés de Forholdstallsvalg, dictionnaire analogique de Forholdstallsvalg (norvégien)

28. apr 2015 Forholdstallsvalg, den valgordningen vi har ved nasjonale valg i Norge. Den innebærer at mandatene i forsamlingen de velges til, fordeles mellom de deltakende valglister i forhold til hvor stor andel av stemmene listene dstallsvalg kontrasteres gjerne med flertallsvalg, hvor den som får flertall får Ved forholdstallsvalg får partiene valgt inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant velgerne i valgkretsen. Velgerne stemmer på partilister med navn på de nominerte kandidatene. Gjennom valgordningen sikres en geografisk fordeling, men ikke en matematisk rettferdig fordeling av mandatene mellom  n sukker mobile Hva er forskjellen på flertallsvalg og forholdstallsvalg? Hvem velger ansatterepresentanter i forretningsbanker der representantskaper er nedlagt og ikke blir erstattet av en foretaksforsamling? Spørsmål og svar. Hvor mange representanter har de ansatte krav på i styret? Reglene for ansatterepresentasjon i styret følger av  singelklubben oslo Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare. Valget skal være skriftlig og hemmelig. Der det finnes flere lokale fagforeninger som sammen organiserer et flertall av arbeidstakerne, kan de avtale at valget skal skje som forholdstallsvalg eller at fagforeningene kan utpeke de ansattes representanter. bilder nettsky Valget skjer som forholdstallsvalg hvis noen krever det. Administrasjonsutvalg består av 11 folkevalgte medlemmer, personidentisk med formannskapet, samt 3 representanter fra de ansattes organisasjoner. Kommunestyret velger leder og nestleder. En representant for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i utvalget 

23. jan 2015 Hvis Sør-Trøndelags Ap har 40% av stemmene, skal det egentlig sitte 40% av Sør-Trøndelags ti mandater, altså 4. dette kalles forholdstallsvalg. 14. Hva er hensikten med utjevningsmandater? - hensikten med en utjevningsmandat er at de partiene som var nærmest å vinne et av distriktsmandatene får en Hvert fylke fungerer også som et valgdistrikt for Stortinget, hvor fylkets størrelse (både befolkning og areal) bestemmer hvor mange representanter fylket har i parlamentet, og hvor representantene blir valgt gjennom forholdstallsvalg-ordningen. I Stortinget sitter representantene sortert etter hvilket fylke de representerer, ikke  dating app sweden 13. okt 2015 Bortsett fra formannskapet, der valget ble gjennomført som forholdstallsvalg, ble øvrig valg gjennomført som avtalevalg. Avtalevalg innebærer at alle partiene er enige om en felles innstilling og kjønnskvoteringen (minimum 40%) beregnes ut i fra utvalget. Forholdstallsvalg innebærer at de enkelte partiene  deiligst bilder 22. jan 2015 Hva går prinsippet om forholdstallsvalg ut på? Fordelingen av mandatene skjer etter dette prinsippet. Eks. fra boka: Har Sør-Trøndelag Arbeiderparti fått 40% av stemmene, skal det i prinsippet ha 40% av Sør-Trøndelags ti mandater, altså fire. Hva er hensikten med utjevningsmandater? Valgordningen vi  samboer alkoholiker 17. sep 2011 Fordeling av medlemmer i utvalget kan gjøres på to måter, enten ved forholdstallsvalg eller ved avtalevalg. Flertallsvalg er ikke lengre en mulighet. Dette reguleres av kommunelovens §§ 36 og 37, samt § 35 nr. 4: Valg av medlemmer av nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og.

Hvilke/hvilket parti ser ut til å danne regjering neste Stortingsperiode? Hvem blir neste statsminister? Får noen av Stortingskandidatene fra Rogaland viktige posisjoner i en ny regjering? Les side 290-297. Forklar ordene statsoverhode, nasjonalforsamling, forholdstallsvalg flertallsvalg, topartisystem og flerpartisystem. Se s. forslag til representanter. Fire av medlemmene har vært valgt etter forslag fra pensjonistforeningene i kommunen, mens en har vært valgt blant kommunestyrets medlemmer. Reglene om forholdstallsvalg i kommuneloven gjelder ikke for eldrerådet. Kommunelovens regler om kjønnskvotering må imidlertid antas å gjelde. singel meny test 3. des 2015 Forholdstallsvalg. – Det første halvåret skal ingen av de tidligere studentparlamentene ha flertall alene i valgsaker. Det vil derfor være forholdstallsvalg hver gang det er personvalg i den nye parlamentsforsamlingen, med unntak av suppleringsvalg til studentparlamentet selv, opplyser leder av SOT, Michael  møteplassen oslo Folkesuverenitetsprinsippet: Gjennom frie valg bestemmer folket hvem som skal styre landet. Makten i land kommer fra folket. Forholdstallsvalg: Norge bruker forholdstallsvalg. Stortingsrepresentantene fordeles i forhold til det stemmetallet de forskjellige partiene har fått. Formannskapslovene: Lover som ble innført i 1837  chat oslo xxl Valget til Bedriftsforsamlingen. for Telenor ASA. Samarbeidslistens kandidater 5 styremedlemmer, 2 observatører og 9 varamedlemmer. Forholdstallsvalg. 1. styremedlemkandidat: Roger Rønning, Negotia Telenor, Telenor Norge AS, Kongsvinger. Hovedtillitsvalgt i Telenor Norge for Negotia. Sitter som ansattrepresentant i 

29. nov 2010 Avstemningen: Det ble av gitt 493 stemmer som alle ble godkjente. Stemmene fordelte seg slik: o Liste A: 217 o Liste B: 239 co Liste C: 37. Det skal velges 2 styremedlemmer, 2 observatører og vararepresentanter. Ved forholdstallsvalg skal hver liste tildeles så mange vararepresentanter som den er tildelt.13. nov 2015 følge ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, , fremmes skriftlig for styret innen ni uker før valget. Vi vil i henhold til forskrift til helseforetaksloven kreve at valg av ansattes representanter foregår som forholdstallsvalg som beskrevet i  c norsk kjæresten 4. jan 2017 Valgforskriftens § 8, 5. ledd, konf. § 5 siste ledd. Ut i fra valgdatoen er satt til 8. mars 2017, jfr sak 3, vil fristen på 6 uker for å kreve forholdstallsvalg falle på onsdag 25. januar 2017. Vilkår for å kunne kreve forholdstallsvalg fremgår av § 5, siste ledd: Minst 1/5 av de ansatte eller fagforeninger som  artist norsk kjæreste 21. mai 2017 Theresa May har det største flertallet på målingene siden Thatcher, så etter alle solemerker kommer hun til å gjøre et godt valg, men dette er komplisert på grunn av det britiske valgsystemet, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder. Britene har ikke forholdstallsvalg, slik vi  forelsket han har kjæreste 8. des 2016 første punktum. Samtidig skal valgstyret opplyse om vilkårene for å kreve forholdstallsvalg, jfr. forskriftens §.5, 5. ledd. 4. Risikovurdering. Saken er vurdert opp mot våre kjerneverdier, beslutningshensyn i navigasjonshjulet, konsekvenser for ansatte og pasienter, risiko knyttet til måloppnåelse og forholdet til.